torsdag 17 april 2014

Mot Blåkulla!! Häxor är vi allihopa så nu drar vi #blogg100

Häxor förknippas dessvärre alltför ofta med onda makter, med djävulen. Men häxor är oftast mycket goda och kärleksfulla. De använder för det mesta sina förmågor till att göra gott. De som utövar sina krafter till att göra ont har dessvärre helt och hållet missförstått sin roll och missbrukar sina förmågor. Häxor har på ett eller annat sätt kontakt med det som brukar kallas övernaturliga krafter, trolldom. 

Det kan handla om något så naturligt som att använda sig av uråldriga kunskaper och visdomar som förts vidare genom generationer för att uträtta gott eller ont för sina medmänniskor. Det handlar om människor som tar tillvara kunskaper om naturens egna örter och växter som läkekonst. Häxor kan också ha helande förmågor eller genom månens och universums påverkan få bilder och budskap. Genom att leva med öppna sinnen får de insikter och förutsägelser. Trolldom är ju egentligen endast förmågan att öppna alla sinnen, även det sjätte.

Alla energiflöden startar med en tanke. Tankens kraft är oerhört stark! Inom olika beteendeterapier används just tankens kraft för att människor ska kunna acceptera sin svåra situation och ändå göra det rätta för att förändra den och utvecklas positivt, kunna gå vidare i livet. Återigen, det är inte magi, det är naturligt. Alla människor tänker ju. Tankar har vi alla oavbrutet hela tiden, mer eller mindre medvetna. Idrottsmän använder mental träning för att nå sina resultat och mål. Mental träning används även inom många andra områden för att nå olika typer av framgång i livet. Mentala målbilder underlättar för oss att välja väg för att nå våra mål.

Det finns många olika sätt att utöva tankekraften. Kreativ visualisering. Affirmationer. Många böcker har skrivits inom området. Och alla har egentligen samma budskap. Du väljer själv vad du vill uppnå i livet, vad du vill förändra. Magin är att lära sig använda tankens kraft för att åstadkomma förändringarna, att rikta energierna mot önskat mål. Ibland måste du rensa ut negativa energiflöden, det kan gälla båda företeelser och personer i ditt liv, för att skapa utrymme för de positiva energierna. 

Stora förändringar kan krävas av dig för att du ska nå dina mål. Och för att du ska lyckas krävs också att du har den rätta viljan så att du riktar dina energiflöden åt rätt håll. Gör dig av med så mycket som möjligt i ditt liv som suger energi av dig. Se till att du istället omger dig med sådant och sådana som ger dig energi. Universums alla energier flödar fritt runt omkring dig. De är gratis och kostar ingenting att använda sig av i livet! Det är magi!

Men alla är inte medvetna om sina energiflöden. Alla har inte lärt sig att styra sina energier eller att använda dem i något syfte eller flöde. Tack och lov finns det handledning och vägledning att få både via litteratur, kurser och kloka personer. Konsten är att våga lära sig att öppna sina sinnen, lära känna sin andlighet och att våga lita till sin tanke, känsla och intuition. En form av meditation, kan man säga.

Ett sätt att hitta balansen i livet och leva i harmoni med universum och få uppleva de dimensioner som vi annars inte är mottagliga för. När man försöker leva i harmoni med sig själv, sina medmänniskor och universum genom medveten närvaro med öppna sinnen utvecklar man samtidigt sin mottaglighet och tankekraft. En person som är medveten om sina energiflöden, både de positiva och de negativa, kan påverka och använda sina energier på ett medvetet sätt. Som du ser handlar inte utövandet om något hokuspokus eller trolleri. Lösningen på magins gåta finns i dess naturliga förklaringar. 

2 kommentarer: