torsdag 8 maj 2014

"Jag är inte rasist, men..." #blogg100

Jag har gått och burit på en irriterande tanke från helgen, då jag på förekommen anledning fick fundera en hel del på uttrycket "Jag är inte rasist, men..." som ofta följs av påståenden och "fakta" som inte kan uppfattas annat än just rasistiska. Vill inledningsvis poängtera att jag tar fullständigt avstånd från allt (och alla) som jag uppfattar som rasism! Är det kristallklart? Uppriktigt sagt vet jag inte om jag skulle orka leva i vårt främlingsfientliga samhälle om jag vore invandrare. Och ibland skäms jag över mina inskränkta landsmän.

Jag har upptäckt att det i populära sociala medier finns intressegrupper kring dylika frågor, bland annat en som faktiskt heter "Jag är inte rasist, men..." Utöver denna och andra intressegrupper florerar en strid ström av "fakta" i ämnet. Syftet verkar vara att uppröra läsarna och få dem att tro att de försörjer varenda invandrare i detta land. Och skrämmande nog går folk på den här smörjan också, utan att vara det minsta källkritiska eller ifrågasätta den propaganda som serveras.

En av alla dessa osanningar som sprids, och som engagerar mig lite extra, är att "utan invandrare skulle våra svenska fängelser stå tomma". Var kommer sådan smörja ifrån? Jodå, "alla" vet att fängelserna är fyllda med kriminella invandrare. Speciellt "alla" som aldrig har sett ett svenskt fängelse inifrån och som absolut inte har en aning om vad dom pratar om.

De fakta jag nu tänker redovisa är hämtade från en färsk klientkartläggning som Kriminalvården genomförde under 2013 på uppdrag av regeringen. Om jag får börja med en kortfattad beskrivning av anstaltsklienterna som grupp så har de en låg utbildningsnivå, nästan hälften har högst 9-årig grundskola. Nästan hälften har egen bostad men ungefär 20% är mer eller mindre bostadslösa. 70% har missbruksproblem och nästan hälften en psykisk sjukdomsdiagnos. Dessutom har anstaltsklienterna ofta mer än ett av dessa problem samtidigt. Jämförs klienterna med Sveriges befolkning är skillnaderna avsevärda på flertalet välfärdsområden.

Och så kommer vi då till medborgarskapet. Ungefär 71% är svenska medborgare och ytterligare 5% är medborgare i något av våra nordiska grannländer. 10% är europeiska medborgare. Endast övriga 14% är medborgare i länder utanför Europa, statslösa eller kommer från något land som upphört.

Skillnaderna i levnadsvillkor mellan klienterna och befolkningen är stora, då klienterna ofta har problem av dynamisk karaktär som är fullt möjliga för samhället och den enskilda individen att åtgärda om viljan och ambitionen finns. Kriminalvården klarar inte att avhjälpa alla problem på egen hand, utan är beroende av andra aktörer i samhället. Problemen finns ju överallt. Inom bostadspolitiken, utbildningsväsendet, på arbetsmarknaden, inom vården etc.

Om vi redan när barnen är små försäkrar oss om att vi satsar på kvaliteten i barnomsorgen och i skolan, har vi direkt vunnit en möjlighet för många att senare i livet klara sig undan den kriminella karriären. Om vi dessutom tidigt uppmärksammar diagnoser och sjukdomar och är villiga att satsa pengar på forskning och hög vårdkvalitet för alla, inte minst inom barn- och vuxenpsykiatrin, tror jag att vi även där kan minska andelen som senare i livet hamnar i kriminalitet. Och så vidare, inte minst behövs en satsning på brottsförebyggande insatser. Det är nämligen lättare att klara sig genom livet med goda förutsättningar och bra stöd från start. Rent samhällsekonomiskt tror jag också att det skulle bli mindre kostsamt att förebygga än att senare lägga pengarna på skadorna som redan skett.

Men nu kom jag ifrån det ursprungliga ämnet lite grann, även om det kanske är på sin plats att poängtera att orsakerna till kriminalitet ofta är desamma, oavsett vilket medborgarskap man har. Invandrare har alltså inte större benägenhet att bli kriminella än vad svenskfödda har, det beror på andra saker om man hamnar i kriminalitet eller inte. Tänk, att man ska behöva uttrycka såna självklarheter och ändå finns det så många som inte verkar förstå det!?!?

Inga kommentarer: